6.2.2019 | Obecné

Pozvánka na Valnou hromadu

Výkonný výbor FC VRACOV z.s. svolává řádnou Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 1.3.2019 v 18:00.
Místem konání Valné hromady bude Restaurace U Petra, prostor v 1. patře.

Podrobný program jednání zde bude zveřejněn 14 dní před konáním Valné hromady.

Už nyní je však jasné, že jedním z hlavních bodů této Valné hromady bude mimo jiné i volba nového Výkonného výboru a Kontrolní komise. Zveme proto nejen všechny členy, ale i příznivce našeho fotbalového klubu, aby svou účastí a svými názory vyjádřili své představy, na které oblasti činnosti klubu by se měl nově zvolený výkonný výbor především zaměřit.

Sponzoři a partneři FC Vracov