26.9.2018 | Obecné

Fotbalové sportovní dopoledne

Stalo se už tradicí, že v měsíci září pořádá fotbalový klub FC Vracov náborovou akci pro nejmenší fotbalisty. Letos tento nábor proběhnul v pátek 21. 9. 2018 dopoledne na sportovním hřišti MZŠ Vracov pro přípravnou, 1. a 2. třídu a souběžně v areálu mateřské školky pro děti ze školky.

Toto rozdělení se ukázalo jako dobrá volba a povedlo se díky tomu nachystat pro děti cvičení přiměřené jejich věku a schopnostem. Samozřejmě je tato varianta spojena s větším počtem osob, které musí akci zabezpečovat, takže kromě členů výboru FC Vracov, pomohli i trenéři mládeže a ochotně se zapojily také holky z DDM. Ve školce nám velmi pomohl také trenér FK Hodonín, bylo vidět, že má s nejmenšími dětmi velké zkušenosti z projektu „Školka v pohybu“. Tento projekt už pokračuje 3 rokem a jsme rádi, že se letos nově zapojila i mateřská školka ve Vracově.

Takže na hřišti u školy a ve školce si děti užívaly radosti z pohybu, zasoutěžily si a na závěr pak všechny dostaly drobnou sladkou odměnu, aby si mohly doplnit vybitou energii. Odměnou pro nás pořadatele pak bylo to, s jakou chutí a radostí děti dělaly jednotlivé cvičení, bylo vidět, že je to baví a věřím, že i díky této akci se některé děti rozhodnou zkusit věnovat nějakému sportu. Nejraději bychom, aby to byl fotbal, ale pokud to bude jiný sport, nebude to vůbec vadit. Hlavně aby se děti hýbaly a neseděly doma s tabletem, mobilem nebo u televize a u počítače.

Doufejme tedy, že si i díky tomuto dopoledni děti najdou cestu ke sportu a ke zdravému pohybu vůbec.

Na závěr tedy ještě velké poděkování všem, kteří se na akci podíleli.

Martin Londin

Sponzoři a partneři FC Vracov